تبلیغات X
سفارش بک لینک
آموزش ارز دیجیتال
لباس خواب
ابزار بتادیومی
خرید بک لینک قوی
صرافی ارز دیجیتال
خرید تتر
هنگ درام
فایل گپ
بیگ بلاگ
خدمات سئو سایت
آسال تهویه قم
نسلی نو
وبینو قم
چاپ ساک دستی پارچه ای
وی رمان
ال تی پارت
چاپخانه قزوین
برسادیس
استارتاپ
خرید ملک در دبی
آموزش خلبانی
Cyberpunk 2077 دانلود بازی

ایران الکتریک - جزوه آزمایشگاه الكترونيك عمومي

جزوه آزمایشگاه الكترونيك عمومي

دسته بندی : جزوه آزمایشگاه الكترونيك عمومي,

بسم الله الرحمن الرحيم


آزمایشگاه الكترونيك عمومي

رشته ي برق صنعتي

تهیه و تنظیم:

((((.نوراحمد سارلي.))))

(((. مجتبی عرب احمدي .)))

((.احمد تازيكي.))


 آموزشكده فني و حرفه اي گرگان


 

هدف:بررسي ديود

1)تست ديود و تعيين پلاريته و جنس ديود با مولتي متر ديجيتالي:

1-1)مولتي متر را روشن نموده قطبهاي مثبت و منفي مولتي متر را تعيين كنيد. سپي مولتي متر را در حالت تست ديد تنظيم نماييد.

2-1)-ديودهاي1n4001و1n5403را انتخواب نموده و روي برد آزمايش قرار ميدهيم.

3-1)-توسط مولتي متر مقاومت يا ولتاژ ديود را در باياس موافق و در باياس مخالف اندازه گيري كرده و در جدول(1-1)يادداشت نماييد.آيا ديدهاي مورد آزمايش سالم است يا خير؟

جنس ديد

مقاومت ديود در باياس مخالف

مقاومت ديود در باياس موافق

نوع ديود

سيليكوني

0

0.6

1n4001

سيليكوني

0

0.7

1n5403

جدول(1-1)

4-1)-جنس ديود مشخص شده را تعيين نماييد و در جدول(1-1)يادداشت نماييد.

2)-بدست آوردن منحني مشخصه ي ديود به روش ولت-آمپرمتر در باياس موافق(forward bias):

1-2)-مداري مطابق شكل(1-2)روي برد آزمايش ببنديد.

 

2-2)-به ازاي مقادير داده شده در جدول(1-2)مقادير جريان و ولتاژ در سر ديود را اندازه بگيريدو در جدول(1-2)يادداشت نماييد.

V

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

E

Ma

0.3

0.2

0.18

0.08

0.009

0.001

0.0006

0.0004

0.0003

0.0002

0

IF

V

0.69

0.68

0.67

0.65

0.6

0.53

0.45

0.3

0.26

0.11

0

VF

جدول(1-2)

3-2)-با توجه به مقادير جدول(1-2)منحني مشخصه ي ديود را در حالت موافق رسم كنيد.

                                 

4-2)-ولتا ژ شروع هدايت ديود چقدر است؟آيا از روي منهني مشخصه ميتوان جنس ديود مورد آزمايش را تشخيص داد؟چگونه؟

5-2)منبع تغزه را روي 2Vتنظيم كرده جريانIF و ولتاژ VF را اندازه گرفه و در جدول(2-2)يادداشت نماييد.

 

بعد از گرم كردن ديود

قبل از گرم كردن ديودٍ

حالت

ma

1.6

1.18

IF

V

0.44

0.7

VF

6-2)هويه را گرم كرده و نوك هوييه را به ديود نزديك نماييد پس از چند ثانيه مقدار جريان IF و ولتاژ VF را اندازه گرفته و در جدول (2-2)يادداشت نماييد.

7-2)-جريان و ولتاژ دو سر ديود در اثر گرم شدن چه تغييري ميكند؟چرا؟

8-2)-با توجه به آزمايش نسبت حررارت و جريان به چه صورت است؟مستقيم

9-2)-در صورتي كه به جاي ديود سيليسيم ديود ژرمانيم قرار گيرد مقدار ولتاژVF در چه حد است؟قبل از گرم كردن 0.2و بعد از گرم كردن حتي از اين هم پايين مي آيد

3)بدست آوردن منحني مشخصه ي ديود به روش ولت متر-آمپرمتر در باياس مخالف(Reverse bias):

1-3)-مدار شكل (1-3)را روي برد آزمايش ببنديد.

2-3)-به ازاي مقادير ولتاژهاي داده شده در جدول (1-3)مقادير جريان معكوس و ولتاژ معكوسVRدو سر ديود را اندازه گرفته و يادداشت نماييد.

V

15

13

11

10

9

7

5

3

2

1

0.5

E

Ma

9

7.17

5.2

4.21

3.22

1.39

0.06

0

0

0

0

IR

V

5.7

5.7

5.67

5.67

5.67

5.61

5

3.04

1

0.5

0

VR

جدول(1-3)

تذكر:هنگام قرائت جريان ولت متر را از مدار خارج نمايد.

3-3)به ازاي مقادير جدول (1-3)منحني مشخصا ي ديود را در حالت معكوس رسم نماييد.

4-3)-در صورت رسيدن به ولتاژ شكست معكوس مقدار آن را بنويسيد.5.61

5-3)-اگر هنگام قرائت جريان ولت متر در مدار وجود داشته باشد چه اشكالي پيش مي آيد؟

 6-3)-اگر ولتاژ منبع را در يك ولتاژ خاثي ثابت نگه داريدهويه را به ديود نزديك نماييدچه تغييري در جريان و ولتاژ ديود به وجود مي آيد؟با دليل توضيح دهيد.جريان كاهش پيدا كرده و ولتاژ دو سرش افزايش مييابدهمان گونه كه ميدانيم در باياس معكوس پتانسيل سد با افزايش ولتاژ معكوس افزايش پيدا ميكند و حالت شكست حالتي است كه پتانسيل سد ديگر تواناي مستحكم تر كردن خود را ندارد اما وقتي ديود گرم ميشود تعداد الكترونهاي آزاد بيشتر شده و در نتيجه پتانسيل سد قوي تر ميشود.

4)-بدست آوردن منهني مشخصه ي ديود به وسيله ي اسيلوسكوپ:

1-4)-مدار را مطابق شكل (1-4)روي برد آزمايش ببنديد.

2-4)-نقاط مشخص شده را به ترتيب به اسيلوسكوپ وصل نماييد سپسtime/divرا در حالتx-yقرار دهيد.

3-4)-با تشكيل منهني مشصه روي صفحه ي اسيلوسكوپ مقدار ولتاژ شروع حدايت(cut voltage) را از روي شكل بدست آورده و يادداشت نماييد.توضيح اينكه افت ولتاژ دو سر مقاومت2.2Kنشان دهنده ي جريان مدار است.

4-4)-منحني مشخصه ي ديود روي صفحه ي اسيلوسكوپ را با دقت رسم كنيد.

 


برچسب‌ها : **
ادامه مطلب ... نویسنده: یونس غلامی | نسخه قابل چاپ | 1391/9/19 - 11:05 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

آخرین مطالب

محبوب ترین مطالب

موضوعات

آمار وبلاگ

کد های کاربر