سيستم هاي اعلام و اطفاء حريق اتوماتيک

دسته بندی : سيستم هاي اعلام و اطفاء حريق اتوماتيک,

         

سيستم هاي اعلام و اطفاء حريق اتوماتيک، سرمايه و اطلاعات با ارزش و جان پرسنل را از گزند صدمات آتش سوزي دور خواهد داشت اين سيستم ها مبتني بر تشخيص دود، حرارت، نشت گاز، شعله و توسط دتکتورهاي متناسب با آن و اعلام خطر اتوماتيک توسط دستگاه مرکزي است.

سيستم هاي اعلام حريق اتوماتيک

براي ايمن سازي يک محيط در برابر حريق، مهمترين مسئله اطلاع يافتن سريع و به موقع از وقوع حريق و سپس تلاش جهت خنثي کردن آن است. هنگامي که آتش سوزي اتفاق مي افتد، نشانه هايي از آتش (دود، حرارت يا شعله) پديدار ميگردد که اين نشانه ها توسط عناصر حساس کشف مي گردند. هر چه اين عناصر حساسيتشان نسبت به دود، حرارت يا شعله بيشتر باشد، سريعتر اعلام حريق مي نمايند و احتمال خطرات جانبي پايين تر مي آيد.

اجزاء تشکيل دهنده سيستم هاي کشف و اعلام حريق خودکار

 

 

کاشف هاي حريق

اين کاشف ها به گونه اي طراحي شده اند که نسبت به دود، حرارت، شعله و يا ترکيبي از آنها عکس العمل نشان دهند. انتخاب نوع کاشف حريق به شرايط محيط و کالا بستگي دارد و روش هاي مختلف طراحي را مي طلبد.

 

کاشف هاي دود نقطه اي

اغلب آتش سوزي ها با مقادير زيادي دود همراه هستند و کاشف هاي دودي بهترين و سريعترين وسيله براي اطلاع از وقوع حريق در اين گونه آتش سوزي هاست که خود به دو نوع کاشف دودي از نوع يونيزه و کاشف دودي از نوع فتو الکتريک يا نوري تقسيم مي شود.

اغلب آتش سوزي ها با مقادير زيادي دود همراه هستند و کاشف هاي دودي بهترين و سريعترين وسيله براي اطلاع از وقوع حريق در اين گونه آتش سوزي هاست که خود به دو نوع کاشف دودي از نوع يونيزه و کاشف دودي از نوع فتو الکتريک يا نوري تقسيم مي شود.

 

الف) کاشف دودي يونيزاسيون
در اين کاشف ها يک جريان الکتريکي بين دو الکترود داخل محفظه در گردش است. اين جريان الکتريکي بر اثر ورود به داخل محفظه ضعيف مي شود که باعث ارسال علائم به مرکز کنترل مي شود و وقوع آتش سوزي اعلام مي شود.
اين نوع کاشف ها به ذرات بسيار کوچک و نامرئي که از سوختن مواد به وجود مي آيد حساس و نسبت به دوده هاي با ذرات درشت تر حساسيت کم تري دارند.
وجود يک منبع پرتوزا باعث مي شود تا اين نوع کاشف ها به سرعت ذرات معلق در هوا را جذب کرده کثيف شوند و عدم سرويس به موقع آنها، باعث ايجاد علائم کاذب مي شود.
هم چنين وجود جريان باد، رطوبت و گرد و غبار بر عملکرد اين کاشف ها تاثير نامطلوب مي گذارد.

 

ب) کاشف هاي دودي فتوالکتريک يا نوري

در اين کاشف ها يک سلول نوري و يک منبع نوراني به نحوي تعبيه شده که در شرايط عادي کار، و با ارسال علائم به مرکز کنترل يا دستگاه مرکزي، وقوع حريق را اعلام مي کند.
اين کاشف ها نسبت به دودهاي با ذرات درشت و غليظ سريع تر، عکس العمل نشان مي دهند. هنگام انتخاب کاشف بايد دقت کامل توسط طراح به عمل آيد که تا سر حد امکان باعث ايجاد علائم کاذب نگردد.

 

کاشف هاي حرارتي نقطه اي

اين کاشف ها نسبت به تغيير درجه حرارت هواي اطراف محيط خود و افزايش آن حساس هستند و به دو نوع زير تقسيم مي شوند.

الف) کاشف هاي حرارتي ثابت

ب) کاشف هاي حرارتي افزايشي

کاشف هاي پرتوافکن (فرستنده و گيرنده) خطي

اين نوع کاشف ها از دو قسمت فرستنده و گيرنده تشکيل شده که دائما پرتويي از اشعه مادون قرمز از فرستنده به گيرنده ارسال مي شود. به محض اين که پرتوي بين فرستنده، گيرنده توسط دود يا هر شي ديگر قطع يا ضعيف گردد. علائم وقوع آتش سوزي به مرکز کنترل ارسال خواهد شد و دستگاه اعلام حريق مي کند.

کاشف هاي خطي حرارتي کابلي

کاشف هاي کابلي از طريق يک سري کابل هاي مخصوص که در مقابل تغييرات درجه حرارت حساس هستند عمل رديابي حريق را انجام مي دهند. اين نوع کاشف ها از نظر اقتصادي مقرون به صرفه هستند و در مکان هايي که امکان استفاده از کاشف هاي نقطه اي حرارتي نيست مي توانند به آساني مورد استفاده قرار گيرند.

کاشف هاي شعله اي

شعله، ستوني از گازهاست که توسط حرارت روشن شده و سرچشمه آن از سوختن يک جسم و يا ماده است. کاشف شعله اي وسيله اي که نسبت به انرژي تابشي قابل ديدن توسط چشم انسان و يا انرژي تابشي خارج از حد فاصل ديد انسان عکس العمل نشان مي دهد.

کاشف هاي ليزري

اين کاشف ها از نوع کاشف هاي تنفسي و دود از طريق يک سري لوله PVC فشرده که در اطراف محل زير پوشش نصب مي شوند، توسط يک هواکش قوي به داخل محفظه کاشف مکيده شده و در جريان اشعه ليزر قرار ميگرد.

بين کاشف هاي ليزري نيز تفاوت هايي وجود دارد و در بعضي از آنها، اشعه ليزر را در يک نقطه مرکزي در وسط محفظه متمرکز مي کنند و هواي مکيده شده به داخل کاشف مستقيما از آن نقطه عبور داده مي شود و از نظر اندازه ذرات و تعداد ذرات مورد بررسي قرار مي گيرند و پس از مقايسه با اطلاعات ثبت شده از حافظه کاشف چنانچه غلظت ذرات بيش از تعيين شده باشد، کاشف فعال مي شود و اعلام حريق مي کند.

شستي هاي اعلام حريق

شستي اعلام حريق دستگاهي است که با شکستن شيشه آن علائم حريق به طور خودکار به مرکز کنترل سيستم ارسال و در نتيجه وسايل هشدار دهنده توسط مرکز کنترل فعال مي شوند. شيشه شستي ها بايد از نوعي باشد که هنگام شکستن آسيبي به دست وارد نشود.

 

آژيرها و زنگ هاي اعلام حريق

آژيرها و زنگ ها از وسايل هشداري سيستم اعلام حريق هستند که با به صدا درآمدن آنها ماموران و حاضران در ساختمان از وقوع خطر آگاه مي شوند و نسبت به رفع خطر اقدام مي کنند. صداي آژير بايد از صداهاي ديگر متمايز، و براي دورترين نقطه از هر ساختمان قابل شنيدن باشد.

چراغ چشمک زن

اين چراغ نيز از ديگر اجزاء سيستم اعلام حريق است که مي تواند در مراکز مراقبتي يا درماني يا هر مکاني که ضرورت داشته باشد مورد استفاده قرار گيرد و نيز با قابليت ديد زياد مي تواند جهت نشان دادن محل دقيق آتش سوزي بکار رود.

چراغ  نشانگر (LED MONITOR)

اين چراغ وسيله مناسبي براي دست يابي سريع به کانون يا منطقه حريق است همچنين با استفاده صحيح از چراغ نشانگر مي توان چند منطقه يا زون حريق را به يک مدار وصل کرد.

 

مرکز کنترل اعلام حريق

مراکز کنترل اعلام حريق عموما تمام الکترونيکي و از نوع مدولرد هستند. بعضي از انواع آن شامل کنترل اصلي تغذيه، شارژ اتوماتيک و پانل هاي مکمل براي مدارات اعلام حريق بوده و داراي چراغهايي براي تعيين نقاط حريق قطعي و يا اتصالي مدار و قطعي مدار آژير، برق براي اعلام نقص و کليدها و کنترل هايي براي بوضعيت عادي برگرداندن هر مدار بعد از اعلام حريق، چراغي که حتي بعد از قطع صداي آژير تا بحالت نرمال درآمدن دستگاه بايد روشن بماند مي باشد.
دستگاه، سيگنال دريافتي از دتکتورها را که در معرض دود، حرارت يا شعله قرار گرفته اند تجزيه و تحليل نموده و با ارسال فرمان به مدارات آژير و دستگاه تکرار کننده باعث اعلام خطر مي گردند.

تکرار کننده اعلام حريق

اين دستگاه علاوه بر چراغهاي نشان دهنده عملکرد و اشکالات هر مدار، قادر است خطوط ارتباطي خود را نيز حفاظت نموده و اشکالات بوجود آمده را بوسيله يک چراغ چشمک زن مشخص نمايد. اين دستگاه کليه عملياتي را که در سيستم اعلام حريق بوقوع مي پيوندد و روي دستگاه کنترل اصلي نشان اصلي نشان داده مي شوند تکرار کرده و محل دقيق آتش سوزي و يا خطوط معيوب را مشخص مي نمايد و امکان کنترل و بازرسي کل سيستم را فراهم مي آورد.

تلفن کننده اتوماتيک

 اين دستگاه قابليت ضبط تعدادي شماره تلفن، بهمراه پيغام مربوطه را دارا بوده و مي تواند با انواع مراکز کنترل حريق و حفاظتي مورد استفاده قرار گيرد بصورتي که بلافاصله پس از هر اعلام، بطور اتوماتيک با شماره تلفن هاي موجود در حافظه ارتباط برقرار کرده پيغام مربوطه را مخابره مي کند.

 

مدار سيستم اعلام حريق


برچسب‌ها : **
نویسنده: یونس غلامی | نسخه قابل چاپ | 1393/2/2 - 21:59 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

آخرین مطالب

محبوب ترین مطالب

موضوعات

آمار وبلاگ

کد های کاربر