تبلیغات X
سفارش بک لینک
آموزش ارز دیجیتال
لباس خواب
ابزار تادیومی
خرید بک لینک قوی
صرافی ارز دیجیتال
خرید تتر
هنگ درام
فایل گپ
بیگ بلاگ
خدمات سئو سایت
آسال تهویه قم
نسلی نو
وبینو قم
چاپ ساک دستی پارچه ای
وی رمان
ال تی پارت
چاپخانه قزوین
برسادیس
استارتاپ
خرید ملک در دبی
آموزش خلبانی
Cyberpunk 2077 دانلود بازی


ایران الکتریک - اصول کار ترانس فورماتور s

اصول کار ترانس فورماتور

دسته بندی : ماشینهای الکتریکی, اصول کار ترانس فورماتور,

اصول کار ترانس فورماتور :

 


-1تعریف ترانس فورماتور:


ترانس فورماتور از دو قسمت اصلی هسته و دو یا چند قسمت سیم پیچ که روی هسته پیچیده می شود تشکیل می شود , ترانس فورماتور یک
دستگاه الکتریکی است که در اثرالقای مغناطیسی بین سیم پیچ ها انرژی
الکتریکی را ازمدارسیم پیچ اولیه به ثانویه انتقال می دهد بطوری که در
نوع انرژی و مقدار آن تغییر حاصل نمی شود ولی ولتاژ و جریان تغییر
می کند بنابراین باصرف نظراز تلفات ترانس داریم :


P1=P2 --- V1 I1 = V2 I2= V1/V2 = I2/I1 = N1/N2
که اصول کار ترانس فورماتور براساس القای متقابل سیم پیچ ها است .


2ـ اجزاع ترانس فورماتور:


هسته , سیم پیچ ها , مخزن روغن , رادیاتور , بوشینگ های فشار قوی وضعیف , تپ چنجرو تابلوی مکانیزم آن , تابلوی فرمان , وسایل اندازه گیری و حفاظتی , شیرها و لوله های ارتباطی , وسایل خنک کننده ,
ترانس جریان , شاسی و چرخ , ...

3ـ انواع اتصّال سیم پیچ:

اتصال سیم پیچ های اولیه و ثانویه در ترانس معمولاً به صورت ستاره ,
مثلث , زیکزاک است .4ـ ترانس فورماتورولتاژ(PT,VT):


چون ولتاژهای بالاتر از 600 V را نمی توان به صورت مستقیم بوسیله
دستگاه های اندازه گیری اندازه گرفت , بنابراین لازم است که ولتاژ را
کاهش دهیم تا بتوان ولتاژ را اندازه گیری نمود و یا اینکه در رله های
حفاظتی استفاده کرد ترانس فورماتور ولتاژبه این منظوراستفاده می شود
که ترانس فورماتور ولتاژ از نوع مغناطیسی دارای دو نوع سیم پیچ اولیه و ثانویه می باشد که برای ولتاژهای بین 600 V تا 132 KV استفاده می شود .


5ـ ترانس فورماتورجریان(CT):

جهت اندازه گیری و همچنین سیستم های حفاظتی لازم است که از مقدار
جریان عبوری از خط اطلاع پیدا کرده و نظر به اینکه مستقیماً نمی شود
از کل جریان خط دراین نوع دستگاه ها استفاده کرد و در فشار ضعیف
و فشار قوی علاوه بر کمییت , موضوع مهم ایزوله کردن وسایل اندازه گیری و حفاظتی از اولیه است لزا بایستی به طریقی جریان را کاهش داده و از این جریان برای دستگاه های فوق استفاده کنیم واین کار توسط
ترانس جریان انجام می شود .


ـــ پارامترهای اساسی یک CT :


نقطه اشباع , کلاس ودقت CT , ظرفیتCT , نسبت تبدیل CT .


6ـ نسبت تبدیل ترانس جریان:


جریان اولیه Ct طبق IEC 185 مطابق اعداد زیرمی باشد که اصولاً
باید در انتخواب جریان اولیه یکی از اعداد زیر انتخواب شود:


10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-125-150 Amp

درصورتیکه نیاز به جریان اولیه بیشتر باشد باید ضریبی از اعداد بالا
انتخواب شود . جریان ثاویه Ct هم طبق IEC 185 مطابق اعداد زیرمی باشد : 1-2-5
برای انتخواب نسبت تبدیل Ct باید جریان اولیه را متناسب با جریان
دستگاه های حفاظت شونده و یا دستگاه هایی که لازم است بار آنها
اندازه گیری شود انتخواب کرد .


در موردCT تستهای مختلفی انجام می شودکه رایج ترین آنهاعبارت اند:
تست نطقه اشباع , تست نسبت تبدیل , تست عایقی اولیه و ثانویه .


7ـ حفاظتهای ترانس:

 

 

الف : حفا ظتهای دا خلی :


- 1اتصال کوتاه :


A دستگاه حفاظت روغن (رله بوخهلتز, رله توی ب) , B دستگاه حفاظت درمقابل جریان زیاد( فیوز, رله جریان زیادی زمانی ) , C رله دیفرانسیل


-2 اتصال زمین:


A مراقبت روغن با رله بوخهلتز, B رله دیفرانسیل, C سنجش جریان زمین


-3 افزایش فلوی هسته :


A اورفلاکس


ب : حفا ظتهای خارجی :


-1 اتصالی در شبکه :

 

A فیوز, B رله جریان زیاد زمانی , C رله دیستانس


-2 اضافه بار :


A ترمومتر روغن و سیم پیچ , B رله جریان زیاد تاخیری , C رله توی ب , D منعکس کننده حرارتی ,


-3 اضافه ولتاژ در اثر موج سیار :


A توسط انواع برق گیر

 

 

 

 


ج : خفا ظتهای غیر الکتریکی :


1- کمبود روغن : رله بوخهلتز ,
-2 قطع دستگاه خنک کن
-3 نقص در تپ چنجر : رله تخله فشار یا گاز


انواع زمين کردن :

1ـ زمین کردن حفاظتی:


زمین کردن حفاظتی عبارت است از زمین کردن کلیه قطعات فلزی تاًسیسات الکتریکی که در ارتباط مستقیم ( فلزبه فلز ) با مدار الکتریکی
قرار ندارد .


این زمین کردن بخصوص برای حفاظت اشخاص درمقابل اختلاف سطح
تماس زیاد به کار گرفته می شود .


2ـ زمین کردن الکتریکی:


زمین کردن الکتریکی یعنی زمین کردن نقطه ای از دستگاه های الکتریکی و ادوات برقی که جزئی ازمدارالکتریکی می باشد.


مثل زمین کردن مرکز ستارهً سیم پیچ ترانسفورماتور یا ژنراتور .
که این زمین کردن بخاطرکارصحیح دستگاه و جلوگیری از ازدیاد فشار
الکتریکی فازهای سالم نسبت به زمین در موقع تماس یکی از فازهای دیگر با زمین .


3ـ روشهای زمین کردن:

 

ـــ روش مستقیم :


مثل وصل مستقیم نقطه صفر ترانس یا نقطه ای از سیم رابط بین ژنراتور جریان دائم به زمین .
ـــ روش غیر مستقیم :


مثل وصل نقطه صفر ژنراتور توسط یک مقاومت بزرگ به زمین یا
اتصال نقطه صفر ستاره ترانس توسط سلف پترزن (پیچک محدود کننده
جریان زمین)


ـــ زمین کردن بار:


باید نقطه صفریااصولاً هرنقطه از شبکه که پتانسیل نسبت به زمین دارد
توسط یک فیوز فشارقوی (الکترود جرقه گیر) به زمین وصل می شود.

ولتاژهای کمکی :


1ـ ولتاژکمکی (DC 110):


این ولتاژ درپستها یکی از پر اهمیت ترین ولتاژهای مورد نیاز تجهیزات است . کلیه فرامین قطع و وصل بریکر وتغذیه اکثر رله های موجود در
هر پست ازهمین منبع تامین می شود .
این ولتاژ توسط یک دستگاه شارژر سه فاز و یک مجموعه 10 ستی باطری12 ولتی به آمپراژ 165 آمپر ساعت , یک تغذیه حفاظتی مطمئن
را به وجود میآورد.
ولتاژ 110 ولتی مستقیم وارد تابلوی توضیع DC به مشخصه (+SB)
شده واز آنجا جهت مصارف گوناگون از جمله کلیه فرامین قطع و وصل
, تغذیه موتور شارژ فنر بریکرهای KV 63 , تغذیه سیستم اضطراری
روشنایی توضیع می شود ضمناً هر خط تغذیه مجهز به فیوزهای مجزا
می باشد .


2ـ ولتاژکمکی (AC):


ولتاژ کمکی متناوبV 380/220 , توسط ترانس های کمکی هریک به
قدرت KVA 100تامین می گردد که سمت اولیه KV 20 توسط فیوزـ
ـ های10A/20KV حفاظت می شود .


مراحل ورود ولتاژ کمکی به تابلوی توزیع به این ترتیب است که ولتاژ وارد باکس (AL – T– QS – Q ) داخل محوطه می شود که خود باکس شامل کلید پاپیونی , فیوزهای کتابی و بریکر V400 می باشد

 .
سپس توسط کابل وارد تابلوی توزیع +SA شده و از طریق کلیدهای
پاپیونی که به طور مکانیکی با هم اینترلاک شده اند وارد باسبار توزیع
می شود , ولتاژ متناوب V380/220 جهت تغذیه سیستم های روشنایی
وگرمایی وموتورهای شارژ بریکرهای KV20,موتورتپ چنجرترانس
و شارژها و ... استفاده می شود.


اندازه گيری :

 


دستگاهای اندازه گیری روی تابلو کنترل برای قسمتهای مختلف شامل:


ـــ فیدر ورودیKV63 شامل آمپرمتر با سلکتورسویچ ( تعیین بالانس بودن یا نبودن فازها ) , ولتمتر با سلکتورسویچ

 .
ـــ فیدر ورودی KV20 شامل آمپرمتر با سلکتور , ولتمتر با سلکتور ,
مگاوات متر و مگاوار متر .


ـــ فیدر خروجی KV20 شامل آمپرمتر با سلکتورسویچ فازها .


ـــ فیدرورودی KV20 درداخل فیدر خانه شامل آمپرمتربا سلکتورسویچ
, ولتمتر با سلکتورسویچ .

اينترلاکها:


اینترلاکها به دو دسته الکتریکی و مکانیکی تقسیم می شوند و جهت جلوگیری از عملکردهای ناصحیح تعبیه شده اند .


ـــ اینترلاکهای یک بی خط KV63 : اینترلاک الکتریکی بین سکسیونر
زمین خط و ترانس ولتاژ تعبیه شده و تازمانیکه ترانس ولتاژ تحت ولتاژ
شبکه باشد , اجازه بستن به سکسیونر زمین خط داده نمی شود .
اینترلاک الکتریکی بین دو سکسیونر طرفین بریکر یک بی خط KV63
تا زمانیکه بریکر در حالت قطع قرار نگیرد اجازه باز یا بسته شدن به
سکسیونرطرفین داده نمی شود .

 

ـــ اینترلاکهای یک KV63 ترانس فورماتور : اینترلاک الکتریکی بین
بریکر KV63 وسکسیونر بی ترانس تا موقعی که بریکر در خالت قطع نباشد اجازه باز یا بسته شدن به سکسیونر داده نمی شود .


ـــ اینترلاکهای یک KV20 ترانس فورماتور: اینترلاک مکانیکی بریکر
کشویی ورودی KV20 تاهنگامی که بریکر در حالت وصل باشد , پین
انترلاک که در قسمت زیر بریکربین دو چرخ عقب بریکر کشویی قرار دارد , اجازهداخل یا خارج شدن از فیدر را نمی دهد . هنگامی که
بریکردر مدار وصل است پین مربوطه پشت نبشی که در قسمت کف فیدر پیچ است قراردارد واجازه خارج شدن بریکررانمی دهد .


اینترلاک الکتریکی بین سکسیونر ارت سرکابل ورودی KV20 از ترانسفورماتور و بریکرهای KV20 و KV63همان ترانس به این
ترتیب است که تا موقعی که دو بریکر یاد شده درحالت قطع نباشد ,
اجازه بستن به سکسیونر زمین سرکابل KV20 داده نمی شود .
ضمناً تازمانیکه سرکابل ورودی KV20 زمین باشد بریکرهای KV20 و KV63 فرمان وصل قبول نمی کند .


ـــ انترلاک باس شکن KV63: اینترلاک الکتریکی بین چهار بریکر 63 کیلو ولت قطع نباشند , اجازه بستن ویا باز کردن سکسیونر باس سکشن داده نمیشود .
همچنین در صورتی که هرچهار بریکر 63 کیلو ولت قطع باشد , اجازه باز و بسته شدن به سکسیونر باس شکن داده میشود .


ـــ اینترلاک سکسیونر زمین باسبار 20 کیلو ولت : در صورتی به سکسیونر زمین باسبار 20 کیلو ولت اجازه بسته شدن داده می شود که کلیه بریکرها همان باس (خروجی ها ,ورودی ها و باس کوپلر ) قطع باشند و سوکت بریکرهای انها نیز وصل باشد.

 

 


ـــ اینترلاک کلیدهای 400 ولت AC :
اینترلاک الکتریکی بین دو بریکر 400 ولت ترانسهای کمکی: بدین ترتیب که همیشه فقط یک بریکر میتواند در حالت وصل باشد.
اینترلاک مکانیکی بین دو کلید پاپیونی روی تابو توزیع SA + طوری است که فقط یک کلید حالت وصل باشد.


حفاظت:


یک سیستم حفاظتی کامل شامل :


1- ترانسهای جریان و ولتاژ


2- رله های حفاظتی (تصمیم گیرنده وصدور فرمان(


3- کلید های قدرت
ـــ حفاظت های یک پست 63 کیلو ولت ASEA شامل:

1ـ حفاظت های خط 63 کیلو ولت : دیستانس بعنوان حفاظت اصلی و اورکارنت پشتیبان


2ـ حفاظت های یک 63 کیلو ولت ترانس : اورکانت و REF حفاظت های خارجی


3ـ حفاظت های یک 20 کیلوولت ورودی ترانس : دایر کشنال اورکانت – ارت فالت – REF و اندرولتاژ


4ـ حفاظت های داخلی ترانس قدرت : رله بوخلس – شاخص سطح روغن – شاخص حرارت روغن – شاخص حرارت سیم پیچ – دریچه تنفسی – فشار زیاد داخل تپ چنجر که ناشی از ازدیاد گازها در اثر اتصالی بوجود میایند.


5ـ حفاظت های یک 20کیلوولت خروجی: اورکانت – ارت فالت


6ـ حفاظت باس کوپلر 20 کیلوولت:اورکانت-ارت فالت – دایرکشنال


7ـ حفاظت های ترانس کمکی: شاخص حرارت روغن ورله بوخهلتز


8ـ حفاظت های بریکر400 ولت AC : جریان زیاد ـــ رلهً حرارتی


9ـ رله سوپرویژن جهت کنترل و مراقبت مدارات قطع بریکرهای 63 ورودی و ترانس وهمچنین ورودی KV20 ترانس قدرت .


رله های 63kv , 20kv REF در صورت به هم خوردن تعادل جریانی فازهای سیم پیچ واختلاف زاویهً 120 درجه بین فازها و در
نتیجه جریان دار شدن نقطه صفر سیم پیچ , عملکرد رله REF را
بدنبال خواهد داشت.

 .
عملکرد رلهً بوخهلتز:


در صورت بروز اتصال در داخل ترانس و متصاعد شدن گاز و
همچنین حرکت سریع روغن , منجر به عملکرد رلهً بوخهلتز خواهد
شد, که با توجه به شدت اتصال مدارات آلارم وتریپ به ترتیب بسته می شوند .
پیش از برق دارکردن باید حرارتهای سیم پیچ و روغن کنترل شود .


سیستم آلارم:


بطور کلی هدف از کاربرد سیستم آلارم و سیگنال در پستهای فشارقوی
آشکارساختن خطاها ومعایب بوده و در صورتیکه بهره بردار هنگام کار
و مانور دچارخطا شود سیستم آلارم بهره بردار را مطلع وکمک می کند
تا سریع تر خطا و عیب مشخص و قسمت معیوب در صورت نیاز مجزا
واقدامات لازم انجام گردد .


خطا یا فالت با آلارم (بوق) شروع و همزمان سیگنال چشمکزن مربوطه
در پانل آلارم ظاهر می گردد .


وظیفه بهره بردار در این مواقع به این ترتیب است که , ابتدا بوق را با دکمه پوش باتون(ALARM,STOP) قطع می نماید سپس کلیه سیگنال های ظاهر شده را کامل یادداشت نموده , بعد از آن دکمه (ACCEPT)
را جهت پذیرفتن یا ثابت نمودن سیگنال فشار می دهیم .

اگر فالت گذرا باشد , که سیگنال ریست شده و در صورتیکه فالت پایدار
باشد , سیگنال ثابت میگردد .
مرحلهً بعدی پیگیری وبرسی جهت برطرف نمودن خطا می باشد .


تشریح سیگنالهای پست kv63 :

-1 آلارم وسیگنالهای نمونه ـــ یک بی خط KV63 .
-2 آلارم وسیگنالهای نمونه ـــ یک ترانسفورماتور 63/20 KV .
-3آلارم وسیگنالهای نمونه ـــ قسمت 20 KV .
-4آلارم وسیگنالهای نمونه ـــ یک ترانسفورماتور کمکی ویک ترانسفورماتورارتینگ .
-5آلارم وسیگنالهای عمومی .


مراحل مانور:


1-مراحل بی برق نمودن یک بی خط KV63 ونحوهً زمین :


قطع بریکر خط , آرزمایش توسط سلکتور سویچ آمپرمتر , باز نمودن سکسیونرهای طرفین بریکر , آ زمایش خط توسط فازمتر , سلکتور ولتمتر خط , بستن سکسیونر زمین , نصب تابلوهای ایمنی روی تابلوی فرمان وکشیدن نوار حفاظتی در محدوده کار گروه .

 

 


-2 مراحل بی برق نمودن یک خط KV 20 و نحوه زمین :

قطع بریکر خط , آرزمایش توسط سلکتور سویچ آمپرمتر, بیرون آوردن
بریکر کشویی از داخل فیدر, آزمایش سر کابل خط توسط فازمتر, بستن
کابل ارت به قسمت زمین فیدروتخلیه فازها با استفاده ازفازوسط , نصب
تابلو ایمنی وهشدار دهنده روی فیدر وتابلوی فرمان بغل کلید مربوطه .

 


3ـ مراحل بی برق نمودن یک ترانس قدرت:


ـــ جابجایی تغذیه ولتاژ V400 کمکی در صورت نیاز .


ـــ جابجایی تپ چنجرترانس ها


ـــ کنترل مقدار بار ترانس ها و امکان مانور بدون خاموشی

.
ـــ قطع بریکر KV20 , قطع بریکر KV63 , خارج نمودن بریکر کشویی ورودی KV20 , بازنمودن سکسیونر KV63 ترانس یاد شده ,
قطع کلید پاپییونیV400 بیرونی, زمین نمودن سرکابلKV20 ازطریق
اتصال زمین سرکابل ورودی,بستن کابل ارت سمتKV63ترانس قدرت
و جدا نمودن قسمتهای برق دار از قسمتهای بی برق با علائم ایمنی .

 


4ـ مراحل بی برق نمودن باس بار KV20 جهت کارگروه :


قطع کلید بریکر و فیوز تغذیه بریکر , ثبت بار وثبت زمان قطع بریکر در دفتر روزانه.

 

 

 

 

دوستان گرامی برای اینکه کمی بیشتر با تجهیزات پست آشنا شوید تصمیم گرفتم تا یکسری عکس از پستهای 230 کیلوولت برای شما قرار بدم تا از نزدیک با تجهیزات پست آشنا شوید . این عکسها مربوط به پست 230 نهاوند و 230 سعیدآباد در شهریار میباشد .__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

CT

چون جريان خطوط زياد مي باشد و نمي توان مستقيما آن را اندازه گرفت با استفاده ازاين دستگاه از جريان نمونه برداري ميکنند.اين دستگاه به صورت سري در مدار قرار مي گيرد.همچنين براي ايزوله شدن شبکه هاي فشار قوي از سيتم هاي اندازه گيري و حفاظت از اين وسيله استفاده مي شود

 

CVT

.

به موازات برقگير اين دستگاه نصب مي گردد و علت استفاده آن براي سد کننده فرکانس 50 هرتز براي سيستم مخابراتي و اندازه گيري ولتاژ و محافظت براي رله ها مورد استفاده قرار مي گيرد و فرق آن با PT اين است که پي تي فقط براي اندازه گيري و حفاظت مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

 

PLC

روشي است که سيگنال هاي مخابراتي را از يک پست يا نيروگاه توسط خطوط فشار قوي ارسال کرده و در پست يا نيروگاه ديگر دريافت مي کنند

 

PT

.

چون ولتاژ خطوط زياد مي باشد و نمي توان مستقيما آن را اندازه گرفت با استفاده ازاين دستگاه از ولتاژ نمونه برداري ميکنند.اين دستگاه به صورت موازي در مدار قرار مي گيرد.همچنين براي حفاظتي که نياز به نمونه ولتاژ مانند رله هاي ولتاژي مانند رله هاي اندر ولتاژ يا آور ولتاژ و رله ديستانس دارد استفاده مي شود

 

 

 

 

 

 

REF

 

اين رله مشابه رله ديفرانسيل مي باشد و براي اتصاليهاي فاز با زمين در داخل ترانس به کار مي رود و به طور جداگانه در دو طرف ترانس نصب مي شود

 

SF6

 

کليدي که در آن براي خاموش کردن جرقه ناشي از قطع و وصل از گاز خاموش کننده اي استفاده مي شود که آن گاز.رله.کليد SF6 ناميده مي شود.

 

 

V.A

.

براي نشان دادن قدرت ترانس از واحد ولت آمپر استفاده مي شود.(توان ظاهري)

 

V.A.R

واحد اندازه گيري توان راکتيو مي باشد.

.

استراکچر

 

استراکچر پايه هاي فلزي که نگهدارنده تجهيزات در پست مي باشند.

 

 

آلارم

 

به محض عملکرد رله يا به وجود آمدن شرايط غير عادي در مدار اين دستگاه با به صدا در آوردن آژير اپراتور را از وجود شرايط غير عادي مطلع مي کند.

.

آمپر

 

واحد اندازه گيري جريان آمپر مي باشد.

.

آمپرمتر

 

براي اندازه گيري جريان از آمپرمتر استفاده مي شود که این دستگاه به صورت سری در مدار قرار می گیرد.

.

اونت رکوردر

 

دستگاهي است که وقايع وحادثه هارادر پستها ثبت مي کند.

.

اينکامينگ

 

ورودي ترانس مي باشد.(خروجي اصلي ترانس که کليه فيدرهاي خروجي از آن تغذيه مي شوند.)

 

اینتر لاک

 

برای جلوگیری ازمانور اشتباه معمولا بین سکسیونرها و بریکر چفت و بست مکانیکی یا الکتریکی قرار می گیرد.که از آن به عنوان اينترلاک نام برده مي شود.

.

اینورتر

 

این دستگاه ولتاژ مستقیم را به متناوب تبدیل می کند. مورد استفاده آن برای مصارف اضطراری و پر اهمیت در پست می باشد.

.

باطری

 

به مجموعه ای از سلول ها که در آنها فعل و انفعالات الکترو شیمیایی قابل رفت و برگشت صورت می گیرد باطری می گویند که هر سلول متشکل از صفحات مثبت و منفی و ماده ای بنام الکترولیت که محلول از 8 قسمت آب و 3قسمت اسید سولفوریک غلیظ می باشد.

.

باطری خانه

 

محل قرار گرفتن باطري در پست را باطريخانه گويند.

.

 

 

برقگیر

 

به منظور حفاظت از شبکه در مقابل اضافه ولتاژها وتخليه آنها به زمين از برق گير استفاده مي شود .اضافه ولتاژهائي که در شبکه ايجاد مي شوند يا ناشي از عوامل خارجي بوده نظير ساعقه ويا ناشي از اختلالات داخلي سيستم نظير– قطع ناگهان بار-. سوئيچينگ- اتصال کوتاه،عدم تنظيم ريگلاتوري ولتاژ وغيره و برقگیر در ابتدای پست وطرفين ترانس و در شبکه توزیع در ابتدای خط و در مسیر خط نصب می شود.

 

 

بریکر

 

کلید قدرتی است که در موقع لزوم جريان عادي شبکه ودر موقع خطا جريان اتصال کوتاه وجريان زمين را سريع قطع نمايد این کلید قطع جریان را در یک فضای عایق انجام می دهد بنابراین این کلید میتواند در زیر بار قطع کند.

.

کپسول اطفاء حريق

 

کپسول هايي که در پست نصب گرديده و در داخل آن مواد خاموش کننده آتش مانند پودر و گاز مي باشد و براي خاموش کردن انواع آتش از آن استفاده مي شود.

 

بی سیم

 

بی سیم دستگاهی که برای ارتباطات صوتی استفاده می شود.

.

 

پارالل کردن ترانس یا ژنراتور

 

یعنی موازی کردن دو ترانس فورماتور یا دو ژنراتور با هم که هدف از پارالل کردن بالا بردن ضریب اطمینان شبکه و تعدیل بار بین خطوط و ترانس ها وژنراتورها و استفاده مناسب از قدرت و ظرفیت تجهیزات می باشد.

.

 

 

پست

 

محلی که در آنجا تبدیل ولتاژ انجام گرفته یا کلید زنی صورت می پذیرد.

.

 

 

پلاک ترانس

 

پلاکی است که بر روی ترانس نصب می شود و اطلاعاتی را در مورد ترانس از قبیل ضریب قدرت سیم بندی ترانس سال ساخت کشور سازنده ولتاژ وجریان نامی و...را نشان می دهد.

 

.

تپ چنجر

 

وسیله ای است که با تغییر دادن سبب تغییر ولتاژ خروجی ترانس می گردد.این وسیله بیشتر در طرف فشار قوی ترانس نصب می شود.

.

 

ترانس مصرف داخلی

 

برای مصرف داخلی پست(،روشنایی،شارژر،تغذیه رله ها وتجهیزات ارتباطات راه دوراز اين ترانس) استفاده مي شود.

.

 

ترانس نول ساز

 

به منظور ایجاد نقطه نول مصنوعی و در طرف مثلث ترانس ها و حفاظت ثانویه ترانس از ترانس نولساز استفاده می شود.

 

 

ترانسفورماتور

 

وسیله ای است که انرژی الکتریکی توسط القاء متقابل تبديل مي کنند و می تواند ولتاژ کم را به زیاد و بالعکس تبدیل نماید.

.

ترمومتر

 

برای اندازه گیری درجه حرارت از این دستگاه استفاده می شود.

 

تست پلاک

 

ترمينال هايي است که در مواقع تست و تنظيم رله ها مورد استفاده قرار مي گيرد تا نيازي به قطع بريکر نباشد.

.

استیک

 

وسیله عایقی است برای باز یا بستن فیوز کتد یا گراند سیار از آن استفاده می شود.

.

خازن

 

جهت بالا بردن ولتاژ،جهت جبران بار راکتیو که در پستهاي فوق توضيع استفاده ميگردد.

.

خط انتقال

 

جهت انتقال جریان برق،جهت تبادل اطلاعات و جهت تبادل پیام با نصب سیستم.

 

PLC

ديسپاچينگ

 

مرکز کنترل پستهاي انتقال و نيروگاهها ميباشد.(ثبت وقايع ايستگاهها،فرمان قطع و وصل ،روئيت مقادير (جريان و ولتاژو...)).از وظائف آنهاست.

 

 

دیزلخانه

 

جهت تامين مصرف داخلي پست در زماني که پست بي برق شده باشد.

 

 

 

 

 

 

دیفکت

 

در صورت به وجود آمدن اشکالي در تجهيزات جهت رفع عيب آن اين برگ تکميل و به گروه تعميرات ارجاع داده مي شودتا رسيدگي گرددو رفع عيب شود.

 

 

رادیاتور ترانس

 

مخزنی است که در آن آب یا روغن در حال گردش وجود دارد که در اثر گردش دررادياتورآب يا روغن خنک شده و باعث خنک شدن ترانس مي شود.

.

 

راکتور

 

به منظور کاهش ولتاژ شبکه در مواقع افزایش ولتاژ شبکه(غیر عادی شدن ولتاژ) از راکتورها که جذب کننده بار راکتیو هستند استفاده می گردد.( جهت کاهش ولتاژ.)

 

 

رله استند بای

 

وقتی که یک اتصال زمین بر روی فیدرهای خروجی باقیمانده و حفاظت فیدرهای مذکور عمل نکند این رله به عنوان پشتیبان حفاظت ها عمل کرده وفرمان قطع را به طرف اولیه و ثانویه ترانس داده و باعث خارج شدن ترانس می شود.

 

 

.

رله بوخهلتس

 

این رله بین مخزن ترانس و کنسرواتور نصب می گردد.در اتصالی های شدید داخلي ترانس گازهای زیاد همراه با جهش روغن ایجاد شده که فشار حاصله در رله بوخهلتس باعث عملکرد رله و تریپ ترانس می شود.

.

 

رله تانک پروتکشن

 

برای حفاظت ترانس در مقابل اتصالی با بدنه از آن استفاده می شود.

.

 

رله جریان زمین

 

رله اي است که مانند رله جریان زیاد عمل می کند و اتصالیهای فاز به زمین را تشخیص داده و عمل می کند.

.

 

رله جریان زیاد

 

وقتی که جریان ورودی رله از ستینگ آن بالاتر رود این دستگاه بدون تاخیر فرمان لازم را صادر می کند.

.

 

 

 

 

رله جهتی

 

از جنس رله های توانی می باشند که بر اساس زاویه بین بردارهای ولتاژ وجریان عمل می کند.مانند رله جریان توان که برای جلوگیری کردن از موتوری شدن ژنراتور به کار می رود.

.

 

رله حفاظتی

 

دستگاهی که به طور خودکار جهت تشخیص خطا در شبکه، حس کردن خطا،نشان دادن خطا وفرمان جدا کردن بخش معیوب بکار می رود.

.

رله دیستانس

 

از لحاظ هر پست هر نقطه از شبکه دارای یک امپدلنس می باشد.که با به وجود آمدن خطا جای این نقاط در صفحه جابجا می شود باشناسایی جابجایی این نقاط می توان به خطا پی برد وآن را شناسایی کرد.این رله معمولا دارای سه ناحیه عملکرد می باشدو بر روي خطوط انتقال نصب ميگردد و نقطه اتصالي بوجود آمده بر روي خط را مشخص مي نمايد.

 

 

رله دیفرانسیل

 

با نمونه برداری از جریانهای دو طرف ناحیه حفاظت شده و مقایسه آن با یک مقدار مشخص شده می تواند خطا را شناسایی و فرمان لازم را صادر کند.

.

 

 

 

 

رله ريکلوزر

 

اين رله بر روي خطوط نصب ميگردد تا درهنگام قطع در صورتي که علت قطع گذرا و لحظه اي بوده بعد از مدت زمان تعريف شده روي آن فرمان وصل را به صورت اتوماتيک صادرنمايد.

.

رله فشار شکن

 

در صورتيکه فشارروغن يا گاز از حد تعريف شده بيشتر شود اين رله باعث تخليه اضافه فشار مي شود.

.

رله های توانی

 

این رله ها بر اساس توان عمل می کنند به عنوان مثال رله هایی که جهت توان را اندازه گیری می کنندیا رله هایی که توان اکتیو و راکتیو را اندازه گیری می کند.

 

رله کمبود ولتاژ

 

این رله هنگامی عمل می کند که ولتاژاز مقدار نامی پایین تر بیاید.معمولا آن را روی 80% مقدار نامی تنظیم می کنند.

.

سکسيونرسر خط

 

جهت باز کردن خط از پست در صورتي که جريان از روي خط برداشته شده باشد و بريکر در ايستگاه مربوطه قطع باشد.

.

سکسیونر

 

کلید قدرتی است که برای قطع و وصل ولتاژبه کار می رود این کلید نمی تواند جریان برق را در زیر بار قطع کند.

 

.

سکسیونر ارت

 

به منظور ایمنی افرادی که روی خط انتقال و تجهیزات پست کار می کنند و همچنین تخلیه بارهای باقی مانده روی خطوط در ابتدای خطوط وپست های فشار قوی از سکسیونر ارت استفاده می شود.

 

 

سکسیونر بای پاس

 

سکسیونری است که برای ارتباط بین دو باس بار از آن استفاده می کنند.

 

 

.

سیستم خنک کنندگی ترانس

 

جهت کاهش درجه حرارت ترانس ها و افزایش بازدهی و راندمان ترانسها از سیستم خنک کنندگی مختلفی بسته به قدرت و نوع ترانسها به کارگرفته می شود.

 

 

 

 

 

 

 

سیلیکاژل

 

جهت جلو گيري از نفوظ رطوبت به ترانس ها از سنگ سیلیکاژل استفاده می شود در حالت عادی رنگ آن آبی می باشد و در صورت تغییر رنگ آن باید تعویض گردد.

.

شین یا باس بار

 

تمام سیم ها و کابل های یک نیروگاه یا ایستگاه که ولتاژ مساوی دارند با یک شمش یا باسبار در هر فاز به هم متصل می شوند و سپس با تبدیل ولتاژتوسط ترانسفورماتور به ولتاژدیگر تبدیل و به باسبارهای دیگر منتقل می شود.

 

صفحات هم پتانسيل

 

شبکه هاي آهني هستندکه زير پاي اپراتورها در بعضي نقاط مانند زير سکسيونرها و بريکرها براي از بين بردن ولتاژ تماس مورد استفاده قرار مي گيرد.

.

صفحه آلارم

 

صفحه ای است که دارای چراغهایی در هر خانه است که در آن عملکر رله ها و تجهیزات حفاظتی نشان داده می شود و به محض عمل کردن رله چراغ مربوط به آن رله در صفحه آلارم روشن می شود.

 

 

 

ضريب قدرت

 

ضريب قدرت يا کسينوس في ،کسينوس زاويه بين بردار توان اکتيو و توان ظاهري مي باشد.

 

فاز متر

 

وسیله است که دارای لامپ مخصوص می باشد و با تماس با خطوط انتقال با روشن یا خاموش شدن این لامپ می توان به برقدار یا بی برق بودن خط پی برد.

 

فالت رکوردر

 

دستگاهی است که برای ثپت کردن خطاهای به وجود آمده ازآن استفاده می شود.اين دستگاه خطا ها را به صورت نموداري ثبت مي کند.

 

.

فایر باکس

 

شامل یک جعبه می باشد جهت اتفا حريق که در داخل آن یک قرقره بزرگ و یک سر لوله با تعداد معینی لوله نواری در اندازه 20 متری وجود دارد این جعبه به صورت عمودی یا افقی نصب می شود.و بهترین فاصله برای نصب ان در داخل از کف تقریبا 70 سانتی متر است.

 

 

 

 

 

 

.

فرم اجازه کار

 

مسئول ايستگاه با روئيت فرم درخواست انجام کار که به تاييد گروه تعميرات ،بهره برداري،ديسپاچينگ رسيده باشد فرم اجازه کار صادر مي نمايد و مشخص کننده محل هاي قطع تجهيزات همراه با حصار کشي و قفل تجهيزات خاموش شده تحويل گروه تعميرات مي نمايد.

.

فرم درخواست انجام کار

 

اين فرم داراي سه قسمت 1-درخواست گروه تعميرات 2-تاييد بهره برداري3-تاييد ديسپاچينگ مي باشد که در تاريخ مشخص شده و مدت زمان انجام کار و مشخص شدن تجهيزاتي که قطع شوند مي باشد و توسط گروه تعميرات به ايستگاه آورده مي شود.

.

فرکاس متر

 

برای اندازه گیری فرکانس شبکه از فرکانس متر استفاده می شود.این دستگاه به صورت موازی در مدار نصب می شود واحد فرکانس هرتز می باشد.

 

.

فرکانس

 

تعداد سیکل های صورت گرفته را در مدت زمان یک ثانیه فرکانس گویند. واحد فرکانس هرتز می باشد.

 

 

فن

 

وسیله ای است که با انرژِی الکتریکی هوا را به سمت ترانس می دمد تا ترانس خنک شود.

.

 

فن ترانس

 

وسیله ای است که جهت خنک کردن سیم پیچ ترانس ازآن استفاده می شود و به دو صورت اتوماتیک و دستی در مدار قرار می گیرد.

.

قدرت نامی ترانس

 

قدرت اسمی ترانس مساوی حاصل ضرب جریان ثانویه اسمی و ولتاژ ثانویه اسمي می باشد. مقادیر استاندارد قدرت اسمي عبارتند از 2.5-5-10-15-30.

 

 

کارت حفاظت دستگاه

 

کارتي که براي حفظ دستگاه از آسيب بيشتر وپايداري شبکه برق و جلوگيري از صدمات جنبي مورد استفاده قرار مي گيرد.کاربرد آن در زماني است که مسئول ايستگاه وضعيت نا مطلوبي را مشاهده کند،براي جلوگيري از صدمات بيشتر اين کارت صادر مي شود و بر روي کليد قطع و وصل تجهيز قرار مي گيرد.

 

 

 

.

کارت حفاظت شخصي

 

کارتي که براي صدور آن عمليات بي برق شدن و جداسازي صورت مي گيرد،درنتيجه اين عمليات محيط کار ايمن مي شود.مورد کاربرد آن زماني است که گروههاي تعميراتي تصميم به تعمير بخشي از سيستم را مي گيرندبا تکميل کارت با هماهنگي امورهاي ذيزبط بدون انرژي برق گرديده و با حصارکشي تحويل گروه متقاضي مي گردد.

.

 

گراند سیار

 

در مواقعی مانند کار گروه تعمیرات بر روی خطوط بعد از بی برق کردن خط ها،جهت اطمینان از بی برق بودن خط و تخلیه بار های الکتریکی احتمالی به زمین از گراند سیار استفاده می کنند.

 

.

گروه برداری

 

اتصالات مختلف برای ترانس وجود دارد که به 4 گروه عمده تقسیم می شود ، که طرف فشار قوی ترانس با حرف بزرگ ،طرف فشار ضعيف با حرف کوچک و عدد نشان داده شده که در عدد 30 ضرب مي شود و حاصل ضرب بدست آمده نشان دهنده زاويه اختلاف فاز بين ولتاژهاي طرف اوليه و ثانويه ترانس مي باشد.

.

گیج روغن

 

برای نشان دادن سطح روغن ترانس از این دستگاه که بر روی ترانس نصب است استفاده می شود.

.

لاین تراپ(تله موج)

 

این دستگاه سیم پیچ قطوری است که با یک خازن موازی شده است و در داخل سیم پیچ استوانه شکل قرار دارد و با آن موازی است و چون خازن با سیم پیچ موازی می باشد فقط در یک فرکانس خاص بنام فرکانس تشدید جریان مینیمم می شود.اگر مقدار سلف و خازن را طوری انتخاب کنیم که فرکانس تشدید روی فرکانس کاربر بیفتد، آنوقت سیگنال های مخابراتی چون جریان خیلی کم می شود نمی تواند وارد پست شودولی برق فشار قوی (50 هرتز) چون جریانش خیلی بالا است وارد پست می شود.

.

مقره

 

برای اتصال هادی های خطوط انتقال به دکل های که دارای ولتاژ زیادی نسبت به بدنه دکل و نسبت به یکدیگر می باشند از وسایل مجزا کننده استفاده می شود.که این وسایل عمدتا به صورت مقره استفاده می شود.

.

میتر

 

دستگاهی است که برای اندازه گیری ولتاژ،جریان،بار اکتیو،راکتیو ،فرکانس و....استفاده می شود.

.

نسبت تبديل

 

کميت الکتريکي که براي تبديل ولتاژ يا جريان به مقادير کمتر يا بيشتر مورد نظر مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

.

نمراتور برقگیر

 

سنجش تعداد عملکرد برق گیر را نشان می دهد که به منظور تخمین باقی مانده عمر برقگیر و تعیین محل عبور خط از نظر تعداد دفعات رعد و برق و اضافه ولتاژها از آن استفاده می   شود.

.

 

هرتز

 

واحد اندازه گیری فرکانس هرتز می باشد.

 

وات

 

واحد اندازه گیری توان اکتیو می باشد.

                               

                                .

وات متر

 

برای اندازه گیری توان حقیقی یا اکتیو از وات متر استفاده می شود.وات متر یک سیم پیچ جریان که به طور سری در مدار قرار می گیرئ و در یک سیم پیچ ولتاژ که به صورت موازی در مدار قرار می گیرد، می باشد.

 

 

 

 

ولت

 

واحد اندازه گیری ولتاژ می باشد.

 

 

 

ولت متر

 

برای اندازه گیری ولتاژ ، باید ولت متر را به صورت موازی با آن قرار داده، در صورتی که بخواهیم ولتاژ شبکه را در تابلو اندازه گیری کنیم بایستی دو سر ولت متر را در شبکه فشار ضعیف به شین های مورد نظر و در مورد شبکه های فشار قوی از طریق ثانویه ترانس ولتاژها به ولت متر اتصال دارد.

.

ولتاژ یا جریان نامی

 

حداکثر ولتاژ يا جرياني است که در حالت کار نرمال سيستم به شبکه اعمال شده و تجهيزات مي توانند به طور دائم آن را تحمل نمايند.

.

کابل

 

هر نوع هادی که بتواند جریان برق را از داخل خود عبور داده و توسط مداری از محیط اطراف خود عایق شده باشد بطوریکه ولتاژ روی سطح عایق نسبت به زمین برابر صفرو سطح سیم یا هادی نسبت به زمین دارای ولتاژ فازی باشد کابل نامیده می شود.

 

 

.

کارت احتیاط

 

کارتي است که براي صدور آن عمليات بي برق شدن وجداسازي صورت نمي گيرد،در نتيجه هيچ حفاظتي را تضمين نمي کند.کاربرد آن در شرايطي است که گروههاي يي در کنار خطوط گرم مي خواهند مشغول به کار شوند اين کارت توسط متقاضي از ايستگاه درخواست مي شود و مفهوم آن اينست که اگر حين کار گروه در طول خط،کليد خط در ايستگاه قطع شد کليد خط در ايستگاه بدون هماهنگي با متقاضي صدور کارت نبايد وصل گردد.

.

کارت فرم ضمانتنامه

 

کارتي که براي صدور آن عمليات بي برق شدن و جداسازي صورت مي گيرد،درنتيجه اين عمليات محيط کار ايمن و تضمين مي شود.کاربرد اين کارت زماني است که گروههاي تعميراتي تصميم به تعميربخشي از سيستم را مي گيرند. بعد از تکميل کارت اين بخش با هماهنگي امورهاي ذيربط و بدون انرژي نمودن قسمت هاي الکتريکي و غير فعال نمودن قسمت هاي مکانيکي و با حصار کشي و قفل به تجهيزات تحويل گروه متقاضي مي شود.

.

کسینوس فی متر

 

در نیروگاه ها و کارخانجات بزرگ باید ضریب قدرت مدار تحت کنترل باشد که برای اندازه گیری آن از کسینوس فی متر استفاده می شود.این دستگاه دارای دو سیم پیچ متحرک و یک سیم پیچ ثابت می باشد.سیم پیچ ثابت سر راه جریان و سیم پیچ های متحرک به صورت موازی در مدار قرار می گیرند.

.

کمپرسور

 

برای فشرده شدن هوا و ذخیره شدن در یک تانک مورد استفاده قرار میگیرد تا با صدور فرمان به میله متحرک کلید منتقل شود و باعث قطع و وصل کلید های نوع خلاء شود.

.

کنتاکتور

 

کلید های الکترو مغناطیسی هستند که مهمترین جزء مدارهای فرمان می باشند که تشکیل شده از یک مغناطیس الکتریکی که یک قسمت از هسته آن متحرک بوده و توسط فنری از قسمت ثابت جدا نگه داشته می شود و یک سری کنتاکت عایق شده از یکدیگر به آن متصل می باشند و با آن حرکت می کنند.

.

کنتور

 

برای اندازه گیری انرژی اکتیو و راکتیو از کنتورها استفاده می شود.اتصال کنتورها در شبکه فشار ضعیف به صورت مستقیم و در شبکه های ولتاژ بالا از طریق ترانس های ولتاژ وجریان انجام می گیرد.

 

.

کنورتور

 

این دستگاه ولتاژمتناوب را به مستقیم تیدیل می کند.مورد استفاده آن برای یکسو سازها و شارژر می باشد.

 

.

کوپلینگ

 

کلید قدرتی است که برای ارتباط دو باس سکشن از آن استفاده می شود.

 

 

 

 

 

 

TCS

 

رله نظارت کننده برعملکرد قطع و وصل بوبين مي باشد.

 

 

نقشه تک خطي

 

نقشه تک خطي نقشه تک خطي تجهيزات کل ايستگاه مي باشد.که شماره ديسپاچينگي آن با موقعيت نصب آن در نقشه مشخص شده است.


برچسب‌ها : **
نویسنده: یونس غلامی | نسخه قابل چاپ | 1393/2/2 - 22:13 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

آخرین مطالب

محبوب ترین مطالب

موضوعات

آمار وبلاگ

کد های کاربر